HSC/SSC PRIVATE CANDIATE LATE FORM DATE

HSC FEB/MAR-19 TIME TABLE (GENERAL & BIFOCAL)

HSC FEB/MAR-19 TIME TABLE (HSC-VOCATIONAL)

SSC MARCH-19 TIME TABLE( REVISED COURSE)

SSC MARCH-19 TIME TABLE OLD COURSE ( FOR REPEATERS)

इ १२ वी व १० वी अंतिम वेळापत्रकाबाबत

१२ वी स्तरावरील प्रश्नपेढी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी गणित व् सांख्यशास

कौशल्यसेतू मधील व्यवसाय विषयास transfer of credit साठीचा अर्ज

कौशल्यसेतू मधील व्यवसाय विषयास transfer of credit निवेदन

इयत्ता १० पुनर्रचित अभ्यासक्रम,विषययोजना,मूल्यमापन आवश्यक बाबी

इयत्ता १० पुनर्रचित अभ्यासक्रम,विषययोजना,मूल्यमापन आणि तासिका नियोजनाबाब